İbn Kayyım el-Cevziyye, “Kalbin İlacı” adıyla dilimize çevrilen eserinde günahların hayatımıza etkilerini bir çok maddeyle açıklar:

1. Günahta ısrarcı olan insana hayırlı işler zor gelmeye başlar.
2. Günahlar, başka günahları da teşvik eder.
3. Rızıkta darlığa yol açar. (Rızkı çekmede, günahları terk etmekten daha etkili yol yoktur.)
4. Yalnızlık hissi yaşatır. (Rabbinden uzaklaştığı için.)
5. Salih kimselerle günahkârın arasında soğukluk başlar.
6. Kalpte karanlık doğurur, bu da insanın yüzüne yansır.
7. Ömrü kısaltır. (Ömürde bereketsizliğe yol açar.)
8. İlimden mahrum bırakır.
9. İnsanda şevk ateşini söndürür.
10. Diğer insanlar nezdindeki itibarını götürür. (Kul Allah’ı ne kadar seviyorsa insanlar da onu o kadar sever. Kul Allah’ın emir ve yasaklarına ne kadar saygılı davranırsa ona da o kadar saygılı davranılır.)
11. Düşmanlarına cesaret verir. (Günahlar, insanın düşmanına gönderdiği birer yardımdır.)