Kur’an indirileli 1400 yıl oldu. Bir âyeti bile yalanlanamadı, bir sûresinin benzeri getirilemedi. Başka mucizeye gerek var mı?

Onu okumak ayrı, söylemek ayrı sanat oldu. Hattatlar onu yazmak için, hafızlar onu ezberlemek için birbirleriyle yarıştılar. Başka mucizeye gerek var mı?

İnsanlar ona talebe olmayı en büyük şeref bildiler. Kendisini okuyan milyarlarca, tefsirini okuyan milyonlarca insan oldu. Onun ders halkasına zengin fakir, kadın erkek, genç yaşlı herkes oturdu. Hepsi de kendi hissesini aldı. Başka mucizeye gerek var mı?

Kur’an indirileli 1400 yıl oldu. İnsanlık yeni bilgilere ulaştıkça, Kur’an’ı daha çok doğruladı. Her geçen gün, bu kutsî kitabın yepyeni mânâları keşfedildi. Zaman ihtiyarladıkça Kur’an gençleşti. Başka mucizeye gerek var mı?

Milyarlarca müslüman tarafından her gün aynı suresi 40 defa tekrar edildi. Usanç duyan, sıkılan olmadı. Dünyanın her hangi bir yerinde her an Kur’an okundu. Sanki yerküremiz hafız olmuş, sürekli rahle başındaydı. Başka mucizeye gerek var mı?

Kur’an indirileli 1400 yıl oldu. Ondan ders alanların hayatlarında büyük inkılâplar yaşandı. Hayatın her alanında gereken her ilkeyi onda bulanlar, Kur’an etrafında bir medeniyet kurdular. Adaletin, zarafetin, bereketin kaynağı o oldu. Başka mucizeye gerek var mı?