Görkemli bir sofradır kâinat. Baştan sona rızıklarla donatılmıştır. Allah, kullarını besleyip doyurduğu sofrasında herkese rızkını, layığınca verir. Gıda midenin rızkıdır, ışık gözün, koku burnun, lezzet dilin, hikmetli söz zihnin, tefekkür aklın, muhabbet kalbin rızkıdır. Sadece bir nimetle bile tüm uzuvlarımızı rızıklandırır Allah. O, Rezzâk’tır. Rızka muhtaçların ihtiyaçlarını bilir. Tüm ihtiyaçları da farklı tarzlarda ve tekrar tekrar karşılar. Hazret-i Rezzâk’ın verdiği rızık da güzeldir, rızıklandırması da. Nimetlerine ulaşmak için bizde iştah yaratan ve onları iştahımıza cazip kılan, dolayısıyla ihtiyacımızı giderirken hem de kuluna zevk bahşeden O’dur.

Bilinmez okyanusların dibindeki yeni doğmuş balıklara da, yalçın kayalıkların derinliklerindeki kurtçuklara da rızıklarını yetiştiren, O’nun cömertlik çağlayanıdır. İkramları hiç bitmeyen, hazineleri hiç tükenmeyen Allah, Kerîm’dir. O’nun keremiyle yağmurlar yağar, toprak nimet fışkırır, ağaçlar meyve verir. Âlimlerin dilinde hikmet, annelerin sînesinde şefkat, nimetlere bereket olan, Hazret-i Kerîm’in keremidir. O’nun cömertliği, ilk nefeste hayata, son nefeste bekâya dönüşür. O’na tevekkül eden, ümidini O’na çeviren herkese Allah, Kerîm’dir.